Promotion Updates – April 2014

From 06 – April to 11 – April

1. Promotion rate 01st May- 30th Oct  2014 PG Bangkok Airway:

  • Point of Sales in Vietnam only
  • Tickets must be issued on/after 01 April 2014 and on/before 30 September 2014

2. Promotion at Long Beach Resort Phu Quoc:  special bonus night STAY 2 PAY 1.5

1 .Bangkok Airway khuyen mai ve may bay phat hanh ve tu 1thang den truoc 30 thang 9 nam 2014

2 . Khu nghi duong Long Beach Phu Quoc dac biet khuyen mai nghi 2 dem thanh toan 1.5 dem

From 01 – April to 05 – April

1.Promotion rate 21st Mar- 31st May, 2014 – Green World 4* Nha Trang disscount 10%

2.Promotion rate 1st May- 30th Sep, 2014- VDB 4* Nha Trang disscount 10%

3.Promotion rate 1st May- 30th Sep, 2014- Chau Long 2 ROH disscount 10%

4. Promotion rate 1st Mar- 31st , 2014- HAVANA Nha Trang EARLY BIRD AND EXTENDED STAY PACKAGE

1.Khách sạn GREEN WORLD 4 * Nha Trang – khuyến mãi giảm 10% từ 21/3 đến hết 31/5/2014

2. Chương Trình TRỌN GÓI MÙA HÈ tại VDB 4* Nha Trang giảm 10% từ 3/5 đến 1/10/2014

3. Khách sạn Châu Long 2 Sapa khuyến mại từ 3/5 đến 30/9/2014 loại phòng ROH giảm 10%

4. Resort HAVANA NHA TRANG khuyến mại từ 1/3 đến 31/3/2014 đặt sớm giá giảm 5%, ở 7 đêm trả tiền 6 đêm