Promotion Updates – March 2014

1. Promotion rate 01st Mar- 31st Dec 2014 Paradise 5* Cruise: Early Bird with discount up to 25%

2. Promotion at Unique Mui Ne Resort & spa:

 • Booking period from 20 Feb -31 Oct 2014
 • Staying date: 01/06 – 31/10/2014- Stay minimum 3 nights, gain more 15% discount
 • Booking period: From 20 Feb -31 Oct 2014
 • Staying date: From 04 May – 31 May 2014 Stay minimum 2 nights, gain more 20% discount

3. Special promtion Mar – April 2014 – Victoria Phan Thiet:

 • 7% disscount for 1 night stay
 • 15% disscount for 2 nights stay
 • 25% disscount for 3 nights stay

4. Promotion rate 21/3 – 31/5/2014 at Lang Co Hue discount 10% on all room types

==========================================================

1.Tầu Paradise 5* giảm giá 25% cho việc đặt phòng trong giai đoạn từ 01/03 đến 31/12/14
2. Unique Mũi Né resort & Spa

 • Thời gian đặt phòng từ 20/2 đến 30/10/14 giai đoạn ở từ 1/6/đến 31/10/14 ở 3 đêm giảm 15%
 • Thời gian đặt phòng từ 20/2 đến 30/10/14 giai đoạn ở từ 4/5 đến 31/5/14 ở 2 đêm giảm 20%

3. Victoria Phan Thiết khuyến mại từ tháng 3 cho đến tháng 4 năm 2014 như sau:

 • Nghỉ 1 đêm giảm 7%
 • Nghỉ 2 đêm giảm 15%
 • Nghỉ 3 đêm giảm 25%

4. Lăng Cô Huế resort khuyến mại từ 21/3 đến 31/5 2014 giảm 10% trên tất cả các loại phòng