Promotion Updates – May 2014

Promotion Updates – May 2014From 25 – May to 31 – May

1. From May 15 to Aug 31 2014 Sabah hotel: Summer Holiday Promotion discount 20%

1. Từ ngày 15 tháng 5 đến 31 tháng 8 năm 2014 khách sạn Sabah khuyến mại mùa hè giảm 20% giá phòng

From 12 – May to 24 – May

1. LE CARNOT HOTEL Promotion from 1/6/2014 to 31/7/2014: $55/R/N

2. HYATT REGENCY ĐÀ NẴNG RESORT Promotion  from 1/6/2014 to 4/6/2014: discount 10%

3. VietNam Airline 5 days Gold: from $19 (Fares are exclusive of taxes and fees-tickets are not allowed to complete / cancel / change course)

4. ANGSANA Lang Co Promotion to 19 December 2014: EARLY BIRD OFFER 15% discount

5. HOANG PHU GIA Promotion from 19/5/2014 to 31/5/2014: $33/R/N

6. HANOI ROMANCE  3*, promotion from 19/5/2014 to 31/8/2014 : $33/R/N

7. HANOI BELLA VITA HOTEL promotionfrom 1/07/2014 to 15/09/2014: $35/R/N

==================================================

1. LE CẢNOT HOTEL Khuyến mại từ 1/6 đến 31/7/2014 giảm giá còn 50$/ phòng/ đêm

2. HYATT REGENCY ĐÀ NẴNG RESORT Ngày đến: 1/6/201 Ngày đi: 4/6/2014 Giá phòng: giảm 10%

3. 5 ngày Vàng vé máy bay VietNam Airline cho các chặng Quốc Tế từ  19$ (Giá vé chưa bao gồm thuế và lệ phí- Vé không được phép hoàn/huỷ/ thay đổi hành trình)

4. Angsana Lang Co khuyến mại từ 9/1 đến 19 /19/2014 đặt phòng sớm giảm 15%.

5. HOANG PHU GIA khuyến mại từ 19 đến 31 /5/2014 giảm giá phòng còn 33$/ đêm

6. HA NOI ROMANCE khuyến mại ( 19/5/2014 – 31/8/2014): 33$/ đêm

7. HANOI BELLA VITA HOTEL khuyến mại 35$/đêm từ 1/7 đến15/9 /2014

From 02 – May to 12 – May

1.    HANOI BELLA VITA HOTEL from May 1st – Jun 30th 2014 : discout 20%

2.    HOANG PHU GIA from May 1st  – Sep 30th 2014: discount 20%

3.    SUN SPA QUANG BINH from May 5th – Jun 10th 2014 : discount stay 3 nights pay 2 nights

===================================================

1. Khách sạn Ha Noi Bella Vita khuyến mại 20% giá phòng áp dụng từ 1/5 đến 30 /6 –  2014

2. Khách sạn Hoang Phu Gia Sài Gòn khuyến mại 25% giá phòng áp dụng từ 1/5 đến 30/9 – 2014

3. Resort SunSpa Quang Binh khuyến mại từ 5/5 đến 10/6 – 2014 : Nghỉ 3 đêm thanh toán 2 đêm